Indaba Podcast

سلام، خندان هستم، در پادکست ایندابا براتون داستان هایی از تاریخ رو تعریف می کنم. امیدوارم بتونیم در این پادکست با هم به سفر فرهنگ های دیگه، فضاهای کمتر تجربه شده، زمان های دور و نزدیک و کشورهای دیگه ای که برامون ناشناخته یا کمتر شناخته شده هستن بریم و تجربه های جدیدی به دست بیاریم.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Monday Nov 02, 2020

عقربه ی ساعت را نه یک دور نه صد دور بلکه هزاران هزار دور در جهت پادساعتگرد می چرخونیم و به زندگی مردمی که هشت سده ی پیش در جزیره ی انگلستان زندگی می کردند نگاهی می اندازیم.

Tuesday Jul 28, 2020

پادکست ایندابا - شماره 4 - داستان نبرد کاخامارکا - بخش چهارم - بخش پایانی
در سال 1542 دربار اسپانیا رشته قوانینی به نام "قانون نو" صادر کرد که به موجب آن، هر کانکوئیستادوری که در جنگ های داخلی میان اسپانیاییها در دنیای نو شرکت کرده باشد تمام مزایای کانکوئیستادوری اش ملغی شده و باید تحت محاکمه قرار بگیرد.

Monday Jun 22, 2020

پادکست ایندابا - شماره 3 - داستان نبرد کاخامارکا - بخش سوم
گونزالو، کوچکترین برادر فرانسیسکو پیزارو، فاتح امپراتوری اینکا، به رسم کانکوئیستادورهای اسپانیایی می خواست با دختری از خاندان سلطنتی اینکا ازدواج کنه. به این منظور دقیقا روی زیباترین شاهزاده خانم امپراتوری اینکا دست گذاشت، کورا اوکلو. اما کورا اوکلو نامزد مانکو اینکا بود، مانکو و کورا به دنبال راهی برای فرار از این دستور ظالمانه بودند.

Monday Jun 22, 2020

پادکست ایندابا - شماره 2 - داستان نبرد کاخامارکا - بخش دوم
در ماههای آغازین سال 153میلادی، اخباری در اردوی اسپانیاییها پخش شده بود، مبنی براینکه رومیناهویی، بزرگترین فرمانده امپراتوری اینکا، قصد حمله داره، هیچکدام از اسپانیاییها نمیدونستن، رومیناهویی دقیقا کجاست؟ همه شدیدا از لشکر عظیم صدهزارنفری که تحت فرمان رومیناهویی بود میترسیدن، خبرها می گفت، رومیناهویی تصمیم گرفته به کاخامارکا حمله کنه

Monday Jun 22, 2020

پادکست ایندابا - شماره 1 - داستان نبرد کاخامارکا - بخش نخست
در16نوامبر1532میلادی در نزدیکی شهر کاخامارکا، دو گروه در برابر هم صف بسته بودند. یک طرف آتاهوالپا، امپراطور اینکاها، بزرگترین تمدن قاره آمریکا، با 80هزار سرباز گوش به فرمانش و در طرف دیگر، فرانسیسکو پیزارو، ماجراجوی اسپانیایی، با فقط168نفر سربازش که از نزدیکترین واحدهای ارتش اسپانیا فرسنگها فاصله داشتن و به هیچوجه نمیتونستن به موقع ازشون نیروی کمکی بخوان.

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013